Tijdens het inleeftheater vergeleken we de trollen met de elfjes. Elfjes zijn mooi en trollen zijn vies en vuil! Trollen maken vieze trollensoep en elfjes eten kleine elfenkoekjes. Elfjes dansen op mooie rustige elfenmuziek, met linten en trollen dansen op luide, wilde muziek. Ze stampen op de grond. Trollen hebben een vuile snotneus en de elfjes kunnen flink hun neus snuiten….